Verksamhetsåret 2021-21 – ett rekordår

Ladda ner PDF här

Be-Ge Koncernens bokslut för räkenskapsåret som avslutats per den 30/4 2022 uppvisar både en omsättning och ett resultat som är de högsta i koncernens historia.

  • Koncernens omsättning ökade med 77 Mkr och uppgick till 1 204 MSEK (f.å. 1 127 MSEK). Omsättningen har ökat i både stolsdivisionen (Seating Division) och i komponentdivisionen (Component Division). Koncernens fordonsdivision (Vehicle Division) har minskat omsättningen jämfört med föregående år, då tillgången till nya fordon varit begränsad.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 81 MSEK (f.å. 79 MSEK). Med den osäkerhet som funnits i omvärlden med bl.a brister i leveranskedjorna, är resultatet bättre än förväntat.
  • Koncernen hade 531 anställda, varav 158 personer är anställda i koncernens företag utomlands.
  • Investeringarna i verksamheterna uppgick under året till 45 MSEK (f.å. 25 MSEK).

Koncernens tillverkande enheter har under året påverkats negativt av den bristande tillgången på komponenter och råmaterial. Priserna på insatsvarorna har fortsatt stiga under året, med mycket höga priser på bl.a stål. En av utmaningarna under året har varit att hantera prisökningarna på råmaterial och komponenter. Den underliggande efterfrågan inom både Be-Ge Seating Division och Component Division har dock varit stark.

Inom Be-Ge Vehicle Division har räkenskapsåret präglats av en hög efterfrågan på fordon, med dessvärre långa leveranstider. Detta har medfört att divisionen går in i nya verksamhetsåret med rekordstora orderstockar för både lastbilar och personbilar.

Det nya räkenskapsåret, som är förkortat och omfattar perioden 1/5-31/12 2002 (8 månader), har börjat lovande och några tecken på nedgång i efterfrågan finns för närvarande inte. Dock är osäkerheten i omvärlden stor med stigande inflation, fortsatta problem i leveranskedjorna samt kriget i Ukraina. Detta sammantaget kan snabbt ändra förutsättningarna.

Be-Ge Företagen ABs vd och koncernchef Håkan Hjalmarsson kommenterar:
Trots komponentbrist, långa leveranstider och kraftiga prishöjningar på råvaror levererar koncernen ett mycket bra resultat. Att den underliggande efterfrågan varit god är en förklaring. En lika viktig förklaring är naturligtvis koncernens medarbetare, som ställt upp på ett fantastiskt sätt. Det har varit ett turbulent år, där beläggningen i produktionen emellanåt varit hög. Våra medarbetares flexibilitet och lojalitet har varit en förutsättning för att klara leveranserna till koncernens kunder.

Be-Ge andas framtidstro och under året har beslutats om investeringar i lastbilsverksamheten i Vetlanda samt en utbyggnad av Be-Ge Plåtindustri ABs verksamhetslokal i Oskarshamn. Här kommer även under hösten en ny automatiserad fiberlaser att installeras, den första i sitt slag i Sverige.

Med ett starkt resultat i ryggen och en fortsatt god efterfrågan går Be-Ge in i nya verksamhetsåret med en övertygelse om en fortsatt positiv utveckling för koncernen.

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.