Be-Ge Mejlpolicy

För att minska risken för attacker på koncernens IT-system, har Be-Ge en strikt policy när det gäller hantering av inkommande och
utgående mejl. Den innebär bl.a. att inkommande mejl med ofullständig identifiering av avsändarens adress hamnar i karantän för en manuell verifiering, vilket i sin tur fördröjer leveransen av mejl till den tilltänkta mottagaren.

För att undvika förseningar bör mejl ha en giltig SPF (hård policy) eller en giltig DKIM och servern som skickar e-postmeddelandet måste också stödja Minimum TLS version 1.2.

Begreppen DKIM och SPF spelar en viktig roll för autentisering av inkommande mejl, förklaring av begreppen framgår nedan. Det grundläggande syftet med dem är att verifiera och autentisera avsändaren av ett e-postmeddelande för att förhindra att en domän
används av obehöriga. Enligt Be-Ges mejlpolicy krävs minst en godkänd SPF och / eller giltig DKIM för att inte hamna i karantän.

Vad är DKIM?

DKIM (DomainKeys Identified Mail) verifierar identiteten på avsändaren av e-postmeddelandet. Med DKIM-verifikation kan ett e-postsystem känna igen ifall det inkommande e-postmeddelandet faktiskt kommer från dig eller inte.

DKIM hjälper även till att blockera spam och förhindra annat missbruk av meddelanden såsom nätfiske.

Vad är SPF?

SPF (Sender Policy Framework) är en e-postautentisering som avgör vilka servrar som kan använda avsändarens domän som sändaradress.

SPF hjälper till att säkerställa korrekt leverans av dina e-postmeddelanden och förhindrar spammare från att manipulera din domän för skadliga ändamål, som att skicka falska meddelanden eller sprida falsk information.

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.