Be-Ge årsredovisning 2021-2022

Denna rapport som avser räkenskapsåret 2021-2022 är inte en årsredovisning för koncernen, utan en beskrivning av respektive koncernbolags verksamhet och resultat.

Be-Ge årsredovisning 2021-2022

Här kan du ladda ned Be-Ge Koncernens årsrapport för 2021-2022.

Filen är i PDF-format, du behöver Adobe Acrobat Reader för att läsa den. Ladda ner programmet här.