Be-Ge årsredovisning 2020-2021

Denna rapport som avser räkenskapsåret 2020-2021 är inte en årsredovisning för koncernen, utan en beskrivning av respektive koncernbolags verksamhet och resultat.

Be-Ge årsredovisning 2020-2021

Här kan du ladda ned Be-Ge Koncernens årsrapport för 2020-2021.

Filen är i PDF-format, du behöver Adobe Acrobat Reader för att läsa den. Ladda ner programmet här.