Be-Ge koncernen – med bred verksamhet i sex europeiska länder

Be-Ge Koncernen är en familjeägd företagsgrupp med verksamhet i Sverige, Danmark, Storbritannien, Litauen, Nederländerna och Tyskland. Koncernen omfattar affärsområdena, Be-Ge Seating division, Be-Ge Component division och Be-Ge Vehicle division. fkk6511

Be-Ge Seating Division

Inom Be-Ge Seating Division utvecklas, tillverkas och marknadsförs fjädrande och fasta förarstolar, passagerarstolar, bevaknings- och kontorsstolar, support- och sadelstolar samt ljudabsorbenter och tillbehör för stolsprodukterna.

Vision
Divisionen ska genom samverkan agera som samarbetspartner till kunder, vilka värdesätter och uppskattar skillnaden med Be-Ge Seating Division och dess produkter.

Affärsidé
Divisionen ska tillhandahålla anpassade stolslösningar till de som sitter på sina arbetsplatser. Be-Ge Seating Divisions kärnvärden är pålitlig professionalism, kreativa och flexibla lösningar, hållbara och säkra produkter, ergonomi, komfort och kvalitet samt tilltalande formgivning.

Be-Ge Component Division

Be-Ge Component Division är koncernens legotillverkande enheter med produktion av plåtkomponenter, pressdetaljer och verktyg. Härutöver utförs sömnads- och monteringsarbeten samt lackeringstjänster.

Vision
Divisionens företag skall vara
lönsamma, växa och utvecklas.
Ha nöjda kunder, medarbetare och ägare. Divisionen skall kännetecknas av respekt för individen och på ett säkert och hållbart sätt bedriva sin verksamhet. Divisionen skall ha en strävan att ständigt bli bättre, lära nytt och lära
av misstagen. 

Affärsidé
Divisionen skall med god kvalitet och service, innovativa och kostnadseffektiva lösningar vara en naturlig samarbetspartner och leverantör inom verktygsutveckling och -tillverkning, plåtbearbetning, svetsning, ytbehandling, lackering, samt sömnad och montering.

Be-Ge Vehicle Division

Be-Ge Vehicle Division marknadsför och säljer last- och personbilar. Divisionen representerar Scania lastbilar och bussar, Volkswagen personbilar, Volkswagen lätta lastbilar och Skoda samt tillhandahåller service,
reparation och tjänster inom respektive segment.

Vision
Divisionen skall som återförsäljare av varumärkena Scania, Volkswagen och Skoda vara marknadsledande inom lastbils- respektive personbilssegmentet samt uppfattas som den attraktivaste arbetsgivaren inom branschen.

Affärsidé
Företagen inom divisionen skall för respektive varumärke marknadsföra och sälja attraktiva transportlösningar, tillbehör och reservdelar. Härutöver skall en väl fungerande reparations- och serviceorganisation tillhandahållas.

 

Grundades 1934 av Bror Göthe Persson

Be-Ge grundades i Oskarshamn 1934 av Bror Göthe Persson och företagsgruppen ägs än idag helt av familjerna Persson. De principer som Bror Göthe så framgångsrikt arbetade efter när verksamheten byggdes upp under hans ledning är grunden till företagskulturen och den ”Be-Ge-anda” som kännetecknar koncernen. Under tredje generationens ledning har koncernen idag verksamhet i Sverige, Danmark, Storbritannien, Litauen, Nederländerna och Tyskland. Gruppens totala omsättning uppgick under verksamhetsåret till 1.504 MSEK verksamheten sysselsätter 560 medarbetare.

VÄRDERINGAR

Be-Ge företagen AB, moderbolag
Exteriör, Oskarshamn centrum

Kundnytta

Genom ett professionellt bemötande som kännetecknas av engagemang, kunnighet och hög tillgänglighet erbjuds lösningar som är anpassade för varje kunds behov. Leveranser sker med hög kvalitet där varje medarbetare tar ansvar för sin del av leveransen. Be-Ge:s affärsrelationer kännetecknas av enkelhet, ärlighet samt nära samarbete med kunden.

Långsiktighet

Genom sin långa historia och stabila ägarstruktur står Be-Ge
för trygghet, tradition och pålitlighet. Långsiktigheten gör att våra medarbetare känner en stolthet över att tillhöra Be-Ge familjen. Be-Ge präglas av ett starkt entreprenörskap som leder till en tillväxt inom befintliga verksamheter, en nyfikenhet på innovationer samt ett intresse av att utveckla nya
verksamhetsområden.

Samverkan

Genom öppenhet samt med omtanke och respekt för individen
utvecklar vi både våra medarbetare och våra kundrelationer. Vi ser alltid till helheten och har som ledstjärna att alltid försöka lösa frågor som kan uppstå, både internt inom koncernen och externt mot andra intressenter. ”Samverkan ger framgång” är något som genomsyrar hela verksamheten.

Ansvarstagande

Vi värnar om ansvarstagande för en hållbar utveckling för
miljö, samhälle samt våra medarbetare. Be-Ge står för kvalitet i alla led där varje medarbetare känner ansvar för att göra rätt.
Verksamheten präglas av risk- och kostnadsmedvetenhet, vilket skapar förutsättningar för en fortsatt utveckling av koncernen.

Moderbolag

Be-Ge Företagen AB fungerar som holdingbolag samt även som finans- och samordningsbolag i koncernen. Företaget har sitt säte i Oskarshamn, Sverige.

Fastighetsbolag

Be-Ge Fastigheter AB förvaltar ett antal bostads- och kommersiella fastigheter i centrala Oskarshamn.

Koncernens struktur

Klicka för att se en större bild av koncernens struktur.

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.