Hållbarhets- redovisning
för Be-Ge koncernen

Koncernen varit verksam i mer än 85 år och under verksamhetsåret 2019-20 togs koncernens första hållbarhetsredovisning fram.

Rapporten beskriver koncernens målsättning inom de olika hållbarhetsområdena miljö, sociala faktorer och personal, mänskliga rättigheter och korruption. Härutöver redovisas även verksamhetens risker och påverkan i förhållande till dessa områden.

Be-Ge Företagen AB och dess dotterbolags viktigaste mål är att skapa mervärde för kunder, samarbetspartners, anställda och ägare. Ansvar för miljö, socialt ansvar och personal, mänskliga rättigheter och en affärsetik som motverkar korruption, blir därför en viktig del för att målen skall kunna uppnås utan att komma i konflikt med koncernens ambitioner kring hållbar utveckling.

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.