Resultat 2023

Be-Ge Koncernen är en familjeägd företagsgrupp med verksamhet i Sverige, Danmark, Storbritannien, Litauen, Nederländerna, Tyskland och Belgien. Koncernen omfattar affärsområdena Be-Ge Seating Division, Be-Ge Component Division och Be-Ge Vehicle Division.

Fakturerad försäljning

Fakturerad försäljning 2023

 
  2023 2022 *) 2021/22
RESULTAT POSTER      
Fakturerad försäljning  1 504 596 1 379 345 1 204 109
Rörelseresultat  128 039 85 176 73 969
Resultat efter finansiella poster  133 785 89 135 80 572
Årets resultat  105 890 70 164 65 396

NYCKELTAL
     
Vinstmarginal, %  8,9 6,5 6,7
Avkastning på sysselsatt material, %  17,9 13,6 13,2
Avkastning på eget material, %  14,5 10,6 10,7
Soliditet, %  80,6 76,4 75,9
Investeringar  41 792 51 009 45 443

*) 2022 är omräknat till 12 månader och omfattar perioden 2022-01-01 – 2022-12-31.

Definitioner

Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto / Fakturerad försäljning

Sysselsatt kapital
Balansomslutning – Icke räntebärande kortfristiga skulder

Avkastning på sysselsatt kapital
(Resultat efter finansnetto + Finansiella kostnader) /
Genomsnittligt sysselsatt kapital

Avkastning på eget kapital
Årets resultat/Genomsnittligt eget kapital

Soliditet
Justerat eget kapital / Totalt kapital

Verksamhetsåret
Perioden 1/1 – 31/12

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.