Resultat 2021/2022

Be-Ge Koncernen är en familjeägd företagsgrupp med verksamhet i Sverige, Danmark, Storbritannien, Litauen, Nederländerna, Tyskland och Belgien. Koncernen omfattar affärsområdena Be-Ge Seating Division, Be-Ge Component Division och Be-Ge Vehicle Division.

Fakturerad försäljning

Fakturerad försäljning 2021/2022

 
Belopp i tusentals SEK2021/222020/212019/20
RESULTAT POSTER   
Fakturerad försäljning1 204 1091 127 3971 193 983
Rörelseresultat73 96976 26049 797
Resultat efter finansiella poster80 57279 29753 700
Årets resultat65 39662 01541 416

NYCKELTAL
   
Vinstmarginal, % 6,77,04,5
Avkastning på sysselsatt material, % 13,214,110,2
Avkastning på eget material, % 10,711,18,0
Soliditet, % 75,975,476,1
Investeringar 45 44325 38729 171

Definitioner

Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto / Fakturerad försäljning

Sysselsatt kapital
Balansomslutning – Icke räntebärande kortfristiga skulder

Avkastning på sysselsatt kapital
(Resultat efter finansnetto + Finansiella kostnader) /
Genomsnittligt sysselsatt kapital

Avkastning på eget kapital
Årets resultat/Genomsnittligt eget kapital

Soliditet
Justerat eget kapital / Totalt kapital

Verksamhetsåret
Perioden 1/5 – 30/4