Resultat 2022

Be-Ge Koncernen är en familjeägd företagsgrupp med verksamhet i Sverige, Danmark, Storbritannien, Litauen, Nederländerna, Tyskland och Belgien. Koncernen omfattar affärsområdena Be-Ge Seating Division, Be-Ge Component Division och Be-Ge Vehicle Division.

Fakturerad försäljning

Fakturerad försäljning 2022

 
 2022 *)2021/222020/21
RESULTAT POSTER   
Fakturerad försäljning 1 379 3451 204 1091 127 397
Rörelseresultat 85 17673 96976 260
Resultat efter finansiella poster 89 13580 57279 297
Årets resultat 70 16465 39662 015

NYCKELTAL
   
Vinstmarginal, % 6,56,77,0
Avkastning på sysselsatt material, % 13,613,214,1
Avkastning på eget material, % 10,610,711,1
Soliditet, % 76,475,975,4
Investeringar 51 00945 44325 387

Definitioner

Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto / Fakturerad försäljning

Sysselsatt kapital
Balansomslutning – Icke räntebärande kortfristiga skulder

Avkastning på sysselsatt kapital
(Resultat efter finansnetto + Finansiella kostnader) /
Genomsnittligt sysselsatt kapital

Avkastning på eget kapital
Årets resultat/Genomsnittligt eget kapital

Soliditet
Justerat eget kapital / Totalt kapital

Verksamhetsåret
Perioden 1/1 – 31/12

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.