Results

The Be-Ge Group is a family-owned group of companies with operations in Sweden, Denmark, United Kingdom, Lithuania, the Netherlands, Germany and Belgium. Be-Ge Seating Division,
Be-Ge Component
Division and Be-Ge Vehicle Division.

Net turnover

Net turnover 2023

 
  2023 2022 *) 2021/22
PROFIT ITEMS      
Net turnover  1 504 596 1 379 345 1 204 109
Operating profit  128 039 85 176 73 969
Profit after net financial items  133 785 89 135 80 572
Results for the year  105 890 70 164 65 396

KEY RATIOS
     
Profit margin, %  8,9 6,5 6,7
Return on active capital, %  17,9 13,6 13,2
Return on equity, %  14,5 10,6 10,7
Equity ratio, %  80,6 76,4 75,9
Investments, SEK thousands  41 792 51 009 45 443

*) 2022 has been converted to 12 months and covers the period 01/01/2022 – 31/12/2022.

Definitions

Profit marginal
Profit after net financial items / Invoiced sales Active capital

Active capital
Balanced sheet total – Zero-interest short-term debts

Return on active capital
(Profit after financial items + Financial expenses) /
Average active capital

Return on active capital
Profit for the year / Average equity

Equity
Adjusted equity / Total capital

Financial year
The period 1/1 - 31/12

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.