Be-Ge Visselblåsar policy

Att visselblåsa innebär att rapportera oegentligheter eller problem som har orsakat eller kan komma att orsaka allvarlig skada för verksamheten. Vår visselblåsarrutin ger möjlighet att anonymt rapportera om något inte går till på rätt sätt.

Visselblåsar rutin