Uppförandekod

Be-Ge koncernens historia spänner över 85 år. Sedan starten i Sverige har företagets rykte byggts på bestämda kvaliteter och värdegrunder, en av de viktigaste är integritet.

Kulturell och ömsesidig respekt

Uppförandekoden definierar hur vi, inom Be-Ge koncernen, förhåller oss till omvärlden och det har spelat en avgörande roll i hur vi har förvärvat vårt rykte. Varje Be-Ge-medarbetare, på varje plats, och på alla nivåer, inklusive styrelseledamöter, är lika bundna till att uppfylla innebörden och grundtonen i koden.

Uppförandekoden är mer än en bekräftelse av koncernens regler. Den återspeglar ett personligt åtagande att ta ansvar för våra handlingar och att alltid arbeta med integritet. Vi strävar efter en kultur av ömsesidig respekt som uppmuntrar till utbyte av åsikter på alla nivåer i organisationen. Genom att främja en öppen dialog och spela en aktiv roll i vårt samhälle kan varje Be-Ge-anställd göra skillnad.

Ansvarsfull etisk fråga

En företagskultur av integritet är en förutsättning för en verksamhet i världsklass. Många samarbetspartners väljer att göra affärer med oss delvis eftersom de vet att vi uppträder på ett ansvarsfullt och etiskt sätt och att vi respekterar behoven hos individer, samhället och miljön. Koncernens verksamhet har under de senare åren även expanderat utomlands. Olika länder har olika företagskultur och värderingar. För att införliva de utländska förvärven i den nedärvda företagskulturen som finns etablerad i koncernen finns det behov av att förtydliga vilka värderingar Be-Ge:s logotype och namn representerar.

 
 
Be-Ge Uppförandekod

Styrka och framgång

Vår styrka och framtida framgång är beroende av ett gott rykte som en ärlig och pålitlig affärspartner. Vi är alla ansvariga för att skydda det ryktet. Om Du någon gång är osäker på hur man beter sig i en given situation, fråga Din chef. Du garanteras sekretess och inga repressalier. Det förväntas att Du kommer att ta Dig tid att läsa igenom uppförandekoden och göra Din del för att följa den och vara ett gott exempel för den höga standard vi strävar efter inom Be-Ge koncernen.

/Be-Ge Företagen AB:s styrelse.

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.