Nytt rekordår för Be-Ge koncernen

Be-Ge koncernens bokslut för räkenskapsåret som avslutats per den 30/4 2019 visar för andra året i rad rekordsiffror.

  • Koncernens omsättning ökade med 90 Mkr och uppgick till 1 138 MSEK (f.å. 1 048 MSEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 71 MSEK (f.å. 65 MSEK).
  • Koncernen hade 551 anställda, varav 176 personer är anställda i koncernens företag utomlands.

Verksamhetsåret har präglats av en konsolidering inom respektive division samt en integrering av de under föregående räkenskapsår förvärvade enheterna på Gotland och i Mönsterås.

Koncernens fordonsdivision (Vehicle Division) har stärkt sin position på marknaden och levererar ett mycket bra resultat. Lastbilsmarknaden har varit stark under verksamhetsåret och antalet leveranser av nya lastbilar har slagit rekord. Reglerna kring bonus-malus och de nya EU-reglerna kring typgodkännande av fordon (WLTP), har påverkat personbils-verksamheten och inneburit förskjutningar i leveranserna av nya personbilar.

Komponentdivisionen (Component Division), som bl.a. tillverkar plåtkomponenter, pressdetaljer samt utför sömnads- och monteringsarbeten, har under året ökat både omsättning och resultat jämfört med tidigare år.

Den del av koncernens verksamhet som tillverkar förar- och passagerarstolar samt kontors- och bevakningsstolar (Seating Division), har ökat sin omsättning medan resultatet är något sämre jämfört med föregående år. Resultatförsämringen är hänförlig till de utländska bolagen där bl.a. omstruktureringsarbeten påverkat resultatet negativt.

Be-Ge Företagen ABs vd och koncernchef Håkan Hjalmarsson kommenterar:

”Verksamhetsåret 2018-19 har varit ett mycket framgångsrikt år för Be-Ge koncernen, ett år som återigen är ”all time high”. Under 2018-19 har koncernens investeringar legat på en låg nivå, efter ett flertal år med en hög investeringstakt. Under kommande verksamhetsår ökas åter investeringstakten för att koncernen även framöver skall klara att leverera på nuvarande höga nivåer samt skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt. Med kommande investeringar, en stabil ekonomi och en engagerad personal kommer koncernen att fortsätta växa inom alla tre divisionerna.”

För mer information kontakta: Håkan Hjalmarsson, CEO, +46 70 624 35 37

Om Be-Ge koncernen
Be-Ge koncernen är familjeägd och bedriver verksamhet inom tre divisioner, Be-Ge Vehicle Division, Be-Ge Component Division samt Be-Ge Seating Division. Koncernen omsätter över 1,1 miljard SEK och har 551 anställda i 7 länder.

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.