GULDKLUBBAN

Stina Nyheter

Styrelseakademien, SEB och Deloitte har instiftat en ordförandeutmärkelse som heter GULDKLUBBAN. Ordförandens roll för att leda styrelsearbetet på ett effektivt och affärsinriktat sätt har alltmer kommit i fokus. Syftet med utmärkelsen GULDKLUBBAN är att tydliggöra och öka medvetenheten om denna viktiga roll genom att lyfta fram goda exempel på hur den utövats i praktisk handling. Utmärkelsen delas ut i två kategorier, en för noterade bolag och en för onoterade bolag.

Erland Persson, som varit Be-Ge Företagen ABs styrelseordförande från 2011 fram t.o.m. augusti 2020, har i år nominerats till årets styrelseordförande för onoterade bolag i Kalmar län. Erland har varit verksam i styrelsen sedan 1985, och fram till idag har koncernen vuxit från en omsättning på 100 MSEK till dagens omsättning på 1 200 MSEK. Vi gratulerar Erland till utmärkelsen!