Be-Ge Stece AB, Be-Ge Stece leder vägen mot en mer hållbar vattenanvändning

På Be-Ge Stece AB eftersträvar vi att vara del av ett långsiktigt hållbart samhälle. Som ett steg mot en mer hållbar utveckling tar vi majoriteten av vatten ifrån egen brunn. Mellan augusti 2021 och maj 2022 har omkring 65% av allt vatten inom produktionen kommit ifrån egen brunn (se tabell över vattenförbrukning nedan).

Vatten används i kylningsprocessen, olika tvättprocesser tillsammans med kemikalier och ytbehandlingsprocessen för spädning i kemikaliebaden. Av detta vatten måste vissa bad skickas till destruktion, men till största del tas vattnet hand om av vårt reningsverk som renar processvattnet till en mer än väl godkänd nivå utifrån de krav vi har i vårt tillstånd från myndigheterna.

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.