Be-Ge Lastbilar AB, Undantag i reglerna om kör- och vilotider covid-19

Stina Nyheter

Beslut om undantag i reglerna om kör- och vilotider enligt artikel 14.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 med anledning av pågående covid-19 pandemi.

Källa: transportstyrelsen.se
Direktlänk till information om beslutet hittar du här