Be-Ge Lastbilar AB, Milstolpe i Scanias fordonselektrifiering

Idag lanserar Scania sitt utbud av elektrifierade lastbilar, en milstolpe i ambitionen att leda övergången till ett hållbart transportsystem. Inledningsvis är inriktningen för Scanias plug-in hybrid och helelektriska lastbilar främst närtrafik i städer, som butiksdistribution.

15 september 2020.

Mot bakgrund av Scanias långa erfarenhet av premiumlastbilar för diesel och förnybara bränslen, är lanseringen ett stort steg i företagets utveckling. Under kommande år ska Scania fortsätta att utveckla utbudet av elfordon för alla områden, inklusive för fjärrtrafik och anläggningsdrift.

– Det är med betydande stolthet vi tillkännager starten på Scanias långsiktiga engagemang inom elektrifiering, säger Scanias VD Henrik Henriksson. Under de närmaste åren kommer vi årligen att lansera elektrifierade produkter och vi omorganiserar för närvarande vår produktion i enlighet med målet. Av särskilt vikt är att vi inom några få år också kommer lansera el-lastbilar för fjärrtrafik, anpassade för snabbladdning under förarnas lagstadgade 45-minutersvila.

Att elektrifiera den tunga lastbilsflottan är avgörande för att nå Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till under 2°C. Elfordon kommer därför att bli allt mer attraktiva för kunder som vill vara i framkant. Scania kommer i detta inledande skede att utveckla och driftsätta hybrid- och helelektriska lastbilar i samarbete med dessa framåtriktade kunder.

Scanias helt elektriska lastbil – som erbjuds med L- och P-seriehytter – är utrustad med ett 165–300 kWh batteripack för elmotorn på 230 kW, vilket motsvarar cirka 310 hk. Kunder kan välja antingen fem eller nio batterier där den senare ger en räckvidd av upp till 250 km på en enda laddning.

Scanias plug-in hybridlastbil, som också erbjuds med L- och P-seriehytter, ger möjlighet att köra långa sträckor med förbränningsmotorn och sedan vid behov växla till eldrift i upp till 60 km. Med förnybara bränslen kan åkerierna därmed väsentligt minska sina CO2-utsläpp.

Båda dessa tekniker bygger på Scanias modulsystem med komponenter som är provade och testade på hela Scanias lastbilsutbud, välkända för dess hållbarhet och pålitlighet.

– Även om elfordon i vissa avseenden utgör en ny teknik har vi vidtagit alla tänkbara åtgärder för att försäkra oss om att vi tillämpar samma syn på tillförlitlighet, säger Anders Lampinen, Director, New Technologies. Scania står för premiumkvalitet och naturligtvis utmärker det även våra el-lastbilar.

Utöver frakt- och kyltransporter kan el-lastbilarna med fördel användas med påbyggnader som växelflak, tippflak, cementblandare och för sophämtning liksom för brand- och räddningstjänst.

– Vi är övertygande om att framåtriktade kunder kommer att vara mycket intresserade av gå i spetsen för elektrifiering genom att redan nu ta de första stegen för att framtidssäkra sina flottor, säger Anders Lampinen. För åkerier med stora flottor är detta ett tillfälle att skaffa erfarenhet inom området. Samtidigt vet vi att stora transportköpare vill minska sina klimatavtryck.

Såväl plug-in lastbilen som den helt elektriska lastbilen kommer att vara avgörande för att bedriva verksamhet i det ständigt växande antalet städer runtom i världen med miljözoner. De ger även ökade möjligheter att förbättra fordonsutnyttjandet. Med tysta leveranser kan transportverksamheten hålla på långt in på natten och under tidiga morgnar och därmed undvika trafikstockning och parkeringsproblem. Studier visar att leveranser sent och tidigt på dygnet kan vara 30 procent snabbare än jämförbara leveranser dagtid tack vare enklare parkering vid lossning, mindre köande, högre hastigheter och oftare grön ljussignal vid korsningar.

Till den helelektriska lastbilen finns valet av fem batterier med totalt 165 kWh eller nio batterier med 300 kWh i installerad kapacitet. Då förbränningsmotorn är borttagen, placeras ett batteri i den tidigare motorplatsen, med de återstående fyra eller åtta batterierna längs sidan av chassit.

Med Combined Charging System (CCS) -anslutning på 130 kW DC kan batterierna enkelt laddas. Laddtiden är mindre än 55 minuter för alternativet med fem batterier och mindre än 100 minuter för alternativet med nio batterier. Samtidigt laddas batterierna kontinuerligt under drift genom bromsenergin.

Eftersom plug-in hybridlastbilen också har en förbränningsmotor är utrymmet för batterier mindre. Den är utrustad med tre batterier för en installerad kapacitet på 90 kWh för elmotorn på 115 kW. Laddtiden från noll till 80 procent är cirka 35 minuter och utöver laddning via bromsenergin kan batterikraften förstärkas under lastning och lossning. I kombination med den elektriska drivlinan finns en förbränningsmotor på 280–360 hk. Räckvidden i ren eldrift är 60 km.

Med den tysta gången hos båda lastbilar och den imponerande accelerationen i den helt elektriska lastbilen på 2200 Nm i vridmoment, erbjuder de en annorlunda och spännande körupplevelse.

– Vi vet att det finns många både unga och erfarna förare som lockas av att inte bara konkret bidra till hållbara transporter men också av möjligheten av att vara bland de första ute på vägen med framtidens lastbilar.

Läs mer om Scanias storsatsning på elfordon här

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.