Be-Ge Lackering AB, Certifikat ISO 9001:2015

Stina Nyheter

En om-certifiering av lackeringens verksamhetssystem mot ISO 9001:2015 den 14 januari gav godkänt resultat utan avvikelser. Revisorn konstaterar bland annat i rapporten att: ”Ledningssystemet är mycket väl strukturerat, stöder verksamheten och uppfyller standardens krav.” Han konstaterade en god medvetenhet hos personalen och att mål uppfylls samt att processens prestation (resultat) är god.

Klicka här för att ladda ner certifikat