Be-Ge Företagen AB, Verksamhetsåret 2020-21 – Bättre än förväntat

Ladda ner PDF här

Be-Ge Koncernens bokslut för räkenskapsåret som avslutades per den 30/4 2021 uppvisar ett resultat som överträffar förväntningarna.

  • Koncernens omsättning minskade med 67 Mkr och uppgick till 1 127 MSEK (f.å. 1 194 MSEK). Omsättningsminskningen är framförallt hänförbar till räkenskapsårets första två månader, då verksamheten påverkats negativt av pandemin.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 79 MSEK (f.å. 54 MSEK). Med tanke på effekterna av pandemin under de första månaderna, blev resultatet bättre än förväntat.
  • Koncernen hade 530 anställda, varav 166 personer är anställda i koncernens företag utomlands.
  • Investeringarna i verksamheterna uppgick under året till 25 MSEK (f.å. 29 MSEK).

Koncernens stolsdivision (Seating Division) respektive komponent Division (Component Division) drabbades av en kraftig nedgång i efterfrågan under räkenskapsårets första månader, då kunderna inom främst automotivesegmentet drog ned på sin verksamhet. Fordonsdivisionen (Vehicle Division) har även känt av en minskad aktivitet med anledning av Covid-19, dock inte i samma omfattning som för de övriga två divisionerna.

Innan semestertider sommaren 2020 började orderingången förbättras, en trend som fortsatte under hösten och som successivt stärkts fram till utgången av räkenskapsåret. Under räkenskapsårets sista månader har beläggningen varit mycket god i stols- respektive komponentdivisionen och orderstockarna ligger på historiskt höga nivåer. Även orderingången inom fordonssidan är stark, där en stor global efterfrågan på nya fordon dessvärre medfört att leveranstiderna är långa.

Det nya räkenskapsåret 2021-22 har börjat lovande. De orosmoln som finns är dock de kraftigt ökande priserna på stål och andra insatsvaror samt de problem som uppstått i leveranskedjorna, orosmoln som kan påverka efterfrågan negativt framöver.

Be-Ge Företagen ABs vd och koncernchef Håkan Hjalmarsson kommenterar:

” Det har varit ett turbulent verksamhetsår för koncernens verksamheter, från en kraftig minskning av efterfrågan under våren 2020 med korttidspermitteringar som följd, till en situation under hösten och vintern där många fått arbeta övertid för att bolagen skulle kunna hantera den ökade efterfrågan. Det hade varit möjligt att klara sin lojalitet och flexibilitet sett till att lösa de stora utmaningar som verksamheterna ställs inför.

Med en stark avslutning på räkenskapsåret och ett resultat som överträffat förväntningarna, är koncernen väl förberedd för att fortsätta utveckla verksamheterna under kommande år.”

För mer information kontakta:

Håkan Hjalmarsson, CEO +46 70 624 35 37

Om Be-Ge Koncernen
Be-Ge Koncernen med huvudkontor i Oskarshamn grundades 1934 och ägs fortfarande av familjen Persson. Koncernen bedriver verksamhet inom tre divisioner:

  • Be-Ge Vehicle Division marknadsför och säljer last-och personbilar samt tillhandahåller service och reparationer för fordon.
  • Be-Ge Component Division är koncernens legotillverkande enhet med produktion av plåtkomponenter, pressdetaljer och verktyg. Härutöver utförs sömnads- och monteringsarbeten samt lackeringstjänster.
  • Be-Ge Seating Division. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför fjädrande och fasta förarstolar, passagerarstolar, bevaknings- och kontorsstolar, support- och sadelstolar samt ljudabsorbenter och tillbehör för stolsprodukterna.

Koncernen omsätter 1,1 miljarder SEK och har 530 anställda i 7 länder.

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.