Be-Ge Baltic UAB, Hållbarhetsredovisning för Be-Ge koncernen

Efter att koncernen varit verksam i mer än 85 år, är vi glada och stolta över att kunna presentera vår första hållbarhetsredovisning.

Rapporten beskriver koncernens målsättning inom de olika hållbarhetsområdena miljö, sociala faktorer och personal, mänskliga rättigheter och korruption. I rapporten redovisas även verksamhetens risker och påverkan i förhållande till dessa områden. Rapporten tar sitt avstamp i verksamhetsåret 2019-20, som kommer att fungera som basår för uppföljning av utfallet för kommande år.

Rapporten redogör även för hur koncernens hållbarhetsaspekter tagits fram samt kvantitativ eller kvalitativ information. För att presentera en tydlig bild av organisationens påverkan under respektive hållbarhetsområde delges nyckeltal och processer inom områdena. Dessutom belyser rapporten de största verksamhetsriskerna för koncernen inom hållbarhet.

Be-Ge Företagen AB och dess dotterbolags viktigaste mål är att skapa mervärde för kunder, samarbetspartners, anställda och ägare. Ansvar för miljö, socialt ansvar och personal, mänskliga rättigheter och en affärsetik som motverkar korruption, blir därför en viktig del för att målen skall kunna uppnås utan att komma i konflikt med koncernens ambitioner kring hållbar utveckling.

Ladda ner vår hållbarhetsredovisning för att läsa mer.

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.