Be-Ge Baltic UAB, Hållbarhetsredovisning för Be-Ge koncernen

Efter att koncernen varit verksam i mer än 85 år, är vi glada och stolta över att kunna presentera vår första hållbarhetsredovisning.

Rapporten beskriver koncernens målsättning inom de olika hållbarhetsområdena miljö, sociala faktorer och personal, mänskliga rättigheter och korruption. I rapporten redovisas även verksamhetens risker och påverkan i förhållande till dessa områden. Rapporten tar sitt avstamp i verksamhetsåret 2019-20, som kommer att fungera som basår för uppföljning av utfallet för kommande år.

Rapporten redogör även för hur koncernens hållbarhetsaspekter tagits fram samt kvantitativ eller kvalitativ information. För att presentera en tydlig bild av organisationens påverkan under respektive hållbarhetsområde delges nyckeltal och processer inom områdena. Dessutom belyser rapporten de största verksamhetsriskerna för koncernen inom hållbarhet.

Be-Ge Företagen AB’s and its subsidiaries’ most important objectives are to create added value for customers, partners, employees and owners. Responsibility for the environment, social responsibility and personnel, human rights and business ethics that combat corruption are, therefore, an important part of achieving the goals without conflicting with the Group’s ambitions for sustainable development.

Ladda ner vår hållbarhetsredovisning för att läsa mer.

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.