Be-Ge Baltic UAB, Hållbarhet varje dag

Stina Nyheter

Be-Ge Baltic ledning kännetecknas av medvetet miljötänkande och hållbarhetsarbete. För att ombesörja hela fabriken – tillskärning, sömnads samt tapetserings- och monteringsavdelningar, och även administrativa lokaler, valde vi att köpa till 100 % grön el, tillverkad från förnybara energikällor. Den 1 september 2019 har Be-Ge Baltic erhållit intyg POWERED BY GREEN.

Ladda ner intyget POWERED BY GREEN här