Be-Ge Baltic UAB, Att upprätthålla företagets traditioner är en återspegling av dess värderingar

Trots de utmaningar som företagen över hela världen står inför, arbetar Be-Ge Baltic inte bara intensivt, utan tar sig också tid att fortsätta sina traditioner. En av traditionerna för industrisömnadsföretag är årliga utflykter som blev inställda i två år på grund av pandemisituationen. I år bjöds alla anställda återigen till en utflykt för 13:e gången. Genom att ge oss ut på utflykter, utbildningar och nya upplevelser stärker vi våra teamrelationer, samverkan och laganda.

Den här gången åkte vi till Rokiškis-regionen, Ilzenbergas herrgård som ligger vid den litauisk-lettiska gränsen. Denna herrgård är den enda i de baltiska staterna som har blivit helt återställt och som fortsätter traditionerna för naturligt jordbruk. Medan vi vandrade runt gården och seglade på en el-katamaran på Ilgis sjö, njöt vi av utsikterna och lyssnade på de intressanta guidens historier.

Senare i herrgårdsmuseets lokaler påminde Be-Ge Baltics ledningen medarbetarna om Be-Ge koncernens värderingar som är Kundnytta, Långsiktighet, Samverkan och Ansvarstagande. Vi anser att bättre kunskap om värderingar hjälper till att bättre förstå vad som är viktigt för företaget och vad som förväntas av medarbetarna.

Dessutom infördes en ny tradition – utmärkelser till ambassadörerna för företagets värderingar. Arbetsledarna för tillskärnings-, sömnads- och monterings avdelningar har tillsammans med ledningen valt ut ambassadörerna för Be-Ge Baltic värderingar genom att rösta inför resan. De utvalda medarbetarna fick tacksamhet och symboliska gåvor för att de stödjer och representerar Be-Ge värderingar.

Vi är glada att medarbetarna värnar om våra värderingar och vi hoppas att dessa ambassadörs utmärkelser kommer att bli en ny årlig tradition för Be-Ge Baltic.

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.