Be-Ge Baltic, Härligt att samarbeta

Vi på Be-Ge Baltic är övertygade om att det är viktigt att dela med sig sin godhet inte bara när helger närmar sig. Vi strävar efter att våra medarbetare som har nedsatt hörsel skulle fungera bra i vårt team och vara likvärdiga personalmedlemmar. Därför samarbetar vi tätt med Litauens översättarcentrum i litauiska teckenspråket den regionala avdelningen i Klaipeda. Vi tackar våra långvariga samarbetspartners och donerar ett par sittsäckar till teckenspråkstolkar, ett bidrag till inredning av viloutrymme på teckenspråkscentrum.

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.