20 år av kontinuerlig utveckling

Avslutningen av sommaren blev minnesvärd för hela företaget: medarbetarna från avdelningarna för tillskärning, sömnad, montering och administration samlades för att fira ett extraordinärt jubileum. Det är 20 år sedan som Be-Ge Baltic UAB, som är specialiserat på industriell sömnad, tapetsering och komponentmontering, certifierades enligt standarderna ISO 9001 och ISO 14001, vilka avser kvalitets- och miljöledningssystem.

Den periodiska övervakningsrevisionen av dessa certifikat genomfördes den 25 augusti i år. Man utvärderade ledningssystemet, försäljnings- och leveransprocesser, arbetsmiljön och produktionsinfrastrukturen. Vi är glada över att DNV:s revision inte heller visade på någon bristande efterlevnad av standarderna.

Vid detta tillfälle firade teamet de goda resultaten och tackade alla för deras engagemang samt njöt av en imponerande tårta.

Efter att ha implementerat de internationella kvalitets- och miljöstandarderna ISO 9001 och ISO 14001 har företaget kontinuerligt och konsekvent förbättrat sina interna processer under två decennier. Man har aktivt involverat och uppmuntrat anställda att växa tillsammans, eftersom kvalitet är en av de viktigaste arbetsprinciperna på Be-Ge Baltic UAB.

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.