Verksamhetsåret 2019-20 – ett utmanade år

Stina Nyheter

Ladda ner pdf här

Bokslutskommuniké 1 maj 2019 – 30 april 2020 för Be-Ge Koncernen

Verksamhetsåret 2019-20 – ett utmanande år