Resultat 2019/2020


Be-Ge Koncernen är en familjeägd företagsgrupp med verksamhet i Sverige, Danmark, Storbritannien, Litauen, Nederländerna, Tyskland och Belgien. Koncernen omfattar affärsområdena Be-Ge Seating division,
Be-Ge Component division och Be-Ge Vehicle division.

RESULTAT
2019/202018/192017/18
RESULTATPOSTER
Fakturerad försäljning1 193 9831 137 6701 048 095
Rörelseresultat49 79767 15862 011
Resultat efter finansiella poster53 70070 85265 075
Årets resultat41 41655 04951 282

NYCKELTAL
Vinstmarginal, %4,56,26,2
Avkastning på sysselsatt kapital, %10,214,314,9
Avkastning på eget kapital, %8,011,512,0
Soliditet, %76,171,569,2
Investeringar29 17114 22061 472

Definitioner  

Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto / Fakturerad försäljning

Sysselsatt kapital
Balansomslutning – Icke räntebärande kortfristiga skulder

Avkastning på sysselsatt kapital
(Resultat efter finansnetto + Finansiella kostnader) /
Genomsnittligt sysselsatt kapital

Avkastning på eget kapital
Årets resultat/Genomsnittligt eget kapital

Soliditet
Justerat eget kapital / Totalt kapital

Verksamhetsåret
Perioden 1/5 – 30/4