Resultat 2018/2019


Be-Ge Koncernen är en familjeägd företagsgrupp med verksamhet i Sverige, Danmark, Storbritannien, Litauen, Nederländerna, Tyskland och Belgien. Koncernen omfattar affärsområdena Be-Ge Seating division,
Be-Ge Component division och Be-Ge Vehicle division.


RESULTAT
2018/19 2017/18 2016/17
RESULTATPOSTER
Fakturerad försäljning 1 137 670 1 048 095 914 810
Rörelseresultat 67 158 63 761 57 052
Resultat efter finansiella poster 70 852 65 075 56 984
Årets resultat 55 049 51 282 43 286

NYCKELTAL
Vinstmarginal, % 6,2 6,2 6,2
Avkastning på sysselsatt kapital, % 13,5 13,6 13,3
Avkastning på eget kapital, % 11,5 12,0 11,2
Soliditet, % 71,5 69,2 71,6
Investeringar 15 100 61 472 47 544

Definitioner

Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto / Fakturerad försäljning

Sysselsatt kapital
Balansomslutning – Icke räntebärande kortfristiga skulder

Avkastning på sysselsatt kapital
(Resultat efter finansnetto + Finansiella kostnader) /
Genomsnittligt sysselsatt kapital

Avkastning på eget kapital
Årets resultat/Genomsnittligt eget kapital

Soliditet
Justerat eget kapital / Totalt kapital

Verksamhetsåret
Perioden 1/5 – 30/4