Resultat 2018/2019


Be-Ge Koncernen är en familjeägd företagsgrupp med verksamhet i Sverige, Danmark, Storbritannien, Litauen, Nederländerna, Tyskland och Belgien. Koncernen omfattar affärsområdena Be-Ge Seating division,
Be-Ge Component division och Be-Ge Vehicle division.


RESULTAT
2018/192017/182016/17
RESULTATPOSTER
Fakturerad försäljning1 137 6701 048 095914 810
Rörelseresultat67 15863 76157 052
Resultat efter finansiella poster70 85265 07556 984
Årets resultat55 04951 28243 286

NYCKELTAL
Vinstmarginal, %6,26,26,2
Avkastning på sysselsatt kapital, %13,513,613,3
Avkastning på eget kapital, %11,512,011,2
Soliditet, %71,569,271,6
Investeringar15 10061 47247 544

Definitioner

Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto / Fakturerad försäljning

Sysselsatt kapital
Balansomslutning – Icke räntebärande kortfristiga skulder

Avkastning på sysselsatt kapital
(Resultat efter finansnetto + Finansiella kostnader) /
Genomsnittligt sysselsatt kapital

Avkastning på eget kapital
Årets resultat/Genomsnittligt eget kapital

Soliditet
Justerat eget kapital / Totalt kapital

Verksamhetsåret
Perioden 1/5 – 30/4