Be-Ge Stece AB, Våra nya nätprodukter går i produktion

Stina Nyheter

Våra nya nätprodukter går i produktion

Till Volvo V-90 levererar vi till lastutrymmet sektioner med dörrar H + V komplett
med devider (skiljevägg). På bilden visar vi till höger dörrsektion.

Till Volvo XC-60 har vi tillsammans med Volvo tagit fram en ny generation Lastnät.