Be-Ge Stece AB, Solcellsanläggning och energieffektivisering

Hos Be-Ge Stece togs anläggningen av solceller i drift 24 oktober och har under denna tid producerat 11 MWh egen energi trots en årstid med lite sol. Vi räknar med att producera 462 MWh under ett normalt helår, vilket kan jämföras med vårt totala elbehov om 2 600 MWh/år.

Vi har under december arbetat med olika typer av energieffektiviseringar som exempelvis våra ventilationsanläggningar där förebyggande underhåll har utförts för att få ut maximalt möjlig verkningsgrad får att återvinna värme i vår frånluft. Vi har dessutom förkortat tiden på våra ventilationsanläggningar som är aktiva i samband med de nya arbetstiderna vi har på dagtid samt vid vår 2-skift. Driften för våra kompressorer har optimerats där de är aktiva mindre antal timmar och endast när det krävs att ha tryck i ledningarna. Vi har arbetat vidare med att täta tryckluftsläckor och även bytt ut lysrörsarmaturer och annan typ av belysning till LED-belysning vilket har resulterat i att vi har minskat vårt effektbehov och energiförbrukning.

Vi fortsätter vårt hållbarhetsarbete framåt och följer samma mönster som alltid varit en ledstjärna i Be-Ge:s historia: Långsiktighet!

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.