Be-Ge Stece AB, Årets mottagare av Pontonjärpriset

Årets mottagare av Pontonjärpriset är Be-Ge Stece AB i Mönsterås och Academy of Music and Business (AMB) i Tingsryd.

Priserna delades ut digitalt den 4 maj 2021 av Linnéakademien. I samband med utdelningen höll Andreas Carlsson, musikproducent och grundare av AMB en inspirationsföreläsning och delade med sig av sina personliga erfarenheter av entreprenörskap inom musikbranschen.

Pontonjärpriset är ett pris inrättat av Kronobergs tidigare landshövding Kristina Alsér, med syfte att lyfta fram personer som på olika sätt bygger broar mellan skola och näringsliv i Kronoberg och Kalmar län.

Motiveringar:

Be-Ge Stece AB, med VD Robert Nyqvist, får sitt pris för sitt mycket goda samarbete med Mönsteråsgymnasiet. Företaget är en förebild för främjande av samverkan genom att alltid delta i gymnasiemässor, öppet hus, programråd och styrgrupper vid Mönsteråsgymnasiet. Be-Ge Stece AB erbjuder också material och maskiner för utbildningsändamål och erbjuder stimulerande sommarjobb för eleverna. Be-Ge Stece AB är en viktig brobyggare mellan skola och näringsliv i länet och en förebild för andra företag.

Academy of Music and Business (AMB) och dess grundare Andreas Carlsson premieras för sin tidiga satsning på digital teknik för att bygga broar mellan musikelever i Tingsryd och etablerade musiker runt om i världen. AMB lägger också grunden för långsiktigt och hållbart företagande inom musik genom att eleverna inom den hårt konkurrensutsatta musikbranschen även tränas i användning av teknik och utbildas i företagande och entreprenörskap. AMB är en förebild för hur även skolor på landsbygden kan använda internationella kontakter.

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.