Be-Ge Seating Division, Area Manager representerande Be-Ge Seating AB

Stina Nyheter

Gert van der Vegt är, sedan 1 September, utnämnd till Area Manager representerande Be-Ge Seating AB gentemot OEM-kunder inom BeNeLux, Schweiz, Österrike och den tyska marknaden. Gert ingår i den svenska organisationen och rapporterar direkt till försäljningschef Jonas Nilsson.