Be-Ge Personbilar AB, Originalservice 4+ och 8+ – för alla milen med bilen.

Har du en Volkswagen eller Skoda som är mer än 4 år gammal? Kanske till och med äldre än 8 år? Grattis! Då kan du boka Originalservice 4+ eller 8+. Det är helt enkelt samma Originalservice som för nyare bilar. Skillnaden är att priset på både servicen och eventuella reparationer är rejält lägre om bilen är äldre än fyra år, och ännu lägre om den är äldre än åtta år. Allt jobb utförs av experterna på din bil, med rätt metoder och alltid med Originaldelar. I samband med servicen fyller vi på med förnyad Mobilitetsgaranti utan extra kostnad. Om du råkar ut för ett driftsstopp ser vi till att du får omedelbar hjälp, när som helst och nästan var som helst i Europa. För vi är med dig hela vägen.

Originalservice – Vad ingår?                                                                   
Originalservice är ett samlingsbegrepp som innefattar de olika servicemoment som skall utföras på din bil. Vid olika tidpunkter och miltal genomförs olika servicemoment enligt ett från fabriken framtaget servicekoncept. Servicepunkterna skiljer sig något åt mellan olika bilmodeller.

Nedan visar vi de vanligaste gemensamma momenten för personbilar. Vid en Originalservice ingår följande moment och kontrollpunkter för alla Volkswagen- och Skodamodeller:

1. Byte av motorolja och oljefilter (vid behov)
Vi byter motorolja, oljefilter samt packning på avtappningspluggen. Vid de tidpunkter och miltal fabriken specificerat sker byte av olja, oljefilter och packning på avtappningspluggen. Våra bilmodeller har en flexibel serviceintervall som påverkas av körsträcka, körsätt, antal kallstarter etc. När oljebyte skall utföras indikeras i bilens instrumentering. Beroende på intervallen kan det hända att oljebyte inte behöver ske vid alla servicetillfällen.

2. Kontroll av motor/motorrum
Vi kontrollerar och inspekterar eventuella skador och läckage på motor och i motorrum.

3. Kontroll av bränslefilter
Vi kontrollerar bilens bränslefilter. På bilar med dieselmotor tappas vatten av.

4. Kontroll av växellåda/slutväxel
Vi kontrollerar eventuella yttre skador och läckage.

5. Kontroll av kylsystem
Vi kontrollerar fryspunkt på kylvätskan samt kylvätskenivån. Vi justerar och fyller på vid behov.

6. Kontroll av bromsbelägg
Vi kontrollerar skick och slitage på bromsskivor samt bromsbelägg fram och bak.

7. Kontroll av bromsvätska och bromssystem
Vi kontrollerar bromsvätskan och fyller på vid behov. Vi kontrollerar även bromssystemet för att hitta eventuellt läckage.

8. Nivåjustering av hydraulsystemet
Vi kontrollerar nivån på hydrauloljan för servosystem och andra hydraulsystem som exempelvis bromsservon. Vi behov fyller vi på olja.

9. Kontroll av styrstagsändar
Styrstagsändar är en mycket vital del av bilens styrsystem. Därför kontrollerar vi styrstagsändarna regelbundet för att tidigt kunna upptäcka onormalt slitage eller andra defekter.

10. Kontroll av damasker
Vi kontrollerar skick och slitage på fjäderbens-, styrstags-, styrväxel- och drivaxeldamasker.

11. Kontroll av däck
Vi kontrollerar däckens mönsterdjup och slitagemönster. Ojämnt slitna däck kan vara ett tecken på att hjulinställningar eller däcktryck är felaktigt.

12. Kontroll av däcktryck
Vi kontrollerar lufttrycket i samtliga däck – inklusive reservdäcket. Vi justerar trycket vid behov.

13. Kontroll av batteri
Vi kontrollerar batteriets fastsättning, skick och syranivå. Vid behov fyller vi på med destillerat vatten.

14. Kontroll av elektriska förbrukare

Vi kontrollerar att strålkastare, bakljus, blinkers, innerbelysning och liknande elektrisk utrustning fungerar.

15. Kontroll av strålkastare
Vi kontrollerar att strålkastarna fungerar.

16. Kontroll av torkar-/spolarsystem
Vi fyller på spolarvätska och kontrollerar torkarbladens funktion och skick. Vi kontrollerar även inställningarna för vindrutans, bakrutans samt strålkastarnas spolaraggregat.

17. Kontroll av avgassystem
Vi kontrollerar att inga avgasläckage förekommer.

18. Kontroll av lambdareglering
Vi utför en funktionskontroll av lambdareglering.

19. Kontroll av airbagenheter
Vi utför en kontroll av bilens samtliga airbagenheter.

20. Avläsning av ”Egendiagnos”-data
Med ett instrument läser vi av data från ”egendiagnos”-instrumenten som finns i bilen. Här kan man bland annat avläsa om det finns något fel i motorelektroniken.

21. Smörjning av dörrlås
Vi kontrollerar och smörjer bilens dörrlås, dörrstopp samt gångjärn. Även tanklås och bagagelucka kontrolleras och smörjs.

22. Nollställning av serviceindikering
Vi nollställer bilens serviceindikering, d v s vi ”släcker” servicelampan i instrumenteringen.

23. Slutkontroll och provkörning en kortare sträcka

Välkommen in eller boka din service på hemsidan!

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.