Be-Ge Baltic UAB, Verksamhetsåret 2021/2022

Be-Ge Baltic som är specialiserat på industriell sömnad och tapetsering samt del- och slutmontering av komponenter började det föregående räkenskapsåret mycket intensivt på grund av kraftigt ökade produktionsorder och ett antal nya projekt. Året kännetecknades även av ganska stora svängningar i enskilda kundorder, störningar i leveranskedjan och rådande brist på vissa komponenter, samt exceptionellt höga prisökningar och den pågående pandemin.

Trots alla utmaningar har Be-Ge Baltic, som tillverkar och levererar sittdynor till bil- och marinindustrin, rehab- och vårdsektorn, kontor och offentliga miljöer, framgångsrikt balanserat produktionsbelastningen. Väl diversifierad verksamhet, ett nära samarbete med kunderna och mycket engagerade medarbetarna har haft en betydande inverkan på detta. Vårt gemensamma arbete har resulterat i att året avslutades med en omsättningsökning på ca 20 % jämfört med föregående år samt fortsatt stark finansiell ställning. Den stora omsättningsökningen berodde bland annat på både nya projekt och successivt ökade omsättning hos bolagets befintliga kunder.

Även inom andra områden på Be-Ge Baltic har målen uppnåtts. Under räkenskapsåret var antalet reklamerade artiklar lägre än 0,1 %. Mest glädjande var att vårt fortsatt stort fokus på nära samarbete med kunderna för att kunna agera tillsammans vid eventuella störningar eller förändringar har resulterat i en ännu bättre kundnöjdhet, vilket i år blev så hög som 98 %.

De stora utmaningarna är inte över under budgetåret 2021/2022 – vi står fortfarande inför dem. Stabilitet, hög kvalitet på produkter och tjänster förblir våra prioriteringar så vi kommer att fortsatt ha ett nära och flexibelt samarbete både internt och externt för att uppnå de bästa resultaten.

Stort tack till alla våra befintliga och nya kunder, leverantörer, partner och medarbetare för inspirerande samarbete, förtroende för att övervinna utmaningar och tron på framgång!

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.