Be-Ge Baltic UAB, Verksamhetsåret 2020/2021

Verksamhetsåret inleddes med en stor osäkerhet och en kraftigt minskad efterfrågan till följd av den rådande Coronapandemin. Dock redan i augusti började marknaden återhämta sig samtidigt som nya projekt har påbörjats och orderingången vände uppåt. Detta har resulterat i att året avslutas med en omsättningsökning på ca 16 % jämfört med föregående år, tre rekordmånader samt fortsatt stark finansiell ställning.

Detta i sin tur möjliggör en fortsatt focus på företagets utveckling och effektivisering. Bl. a. en stor investering i en ny datoriserad flerlagersskär har gjorts under året för att bemöta den växande efterfrågan samt stärka företagets produktionsresurser och flexibilitet.

Måluppfyllelsen även på andra områden har varit mycket bra. På kvalitetssidan har antalet kundreklamationer minskat med ca 54 %, personalomsättning har minskat med ca 50 % under året.

Bakom de fina siffror finns det flera stora utmaningar så som ökade hälsorisker, leveransförseningar, produktionssläpp och kraftiga materialprisutvecklingar, vilka Be-Ge Baltic UAB har fått möta under året och fått kämpa med. Dock tack vare våra kunniga och engagerade medarbetare, den starka teamkänslan och nära samarbete med kunderna klarar företaget dessa utmaningar rätt bra. Detta framgår även av den senaste kundnöjdhetsundersökning som visade att den totala kundnöjdheten var så hög som 95 %.

Vi tackar alla våra kunder, leverantörer och andra partners samt våra medarbetare och koncernkollegor för ett framgångsrikt och givande samarbete!

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.