Be-Ge Baltic UAB, Successiv övergång till de nya ISO 2015-standarderna på Be-Ge Baltic

Stina Nyheter

Successiv övergång till de nya ISO 2015-standarderna på Be-Ge Baltic

För att skapa grunden för en hållbar affärsutveckling måste vi ständigt reagera på förändringar i en dynamisk och alltmer komplex affärsmiljö. Alla organisationer som arbetar enligt ISO-standarder måste övergå till ISO standardversion år 2015 senast den 15 september 2018.

Vi har konsekvent och ansvarsfullt förberett oss till kraven i de nya standarderna på alla nivåer och processer i organisationen: konstruktion och mallning, tillskärning, industriell sömnad, tapetsering och montering. Den 10 juli i år efter extern omcertifierings revision har vi framgångsrikt övergått till standarderna enligt ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 på Be-Ge Baltic.

Kraven i de nya standarderna att fokusera ännu mer på affärsmiljö, organisationens sammanhang, förståelse av intressenters behov och förväntningar, riskbaserat tänkande och planering är en del av vårt dagliga arbete. Detta hjälper i sin tur att hantera processer alltmer effektivt samt utnyttja organisationens ackumulerade erfarenhet och dess stora potential.

Ladda ner ISO 14001: 2015 PDF här

Ladda ner ISO 9001: 2015 PDF här