Be-Ge Baltic UAB, Hållbarhetsrapport

År 2024 firar Be-Ge-gruppen 90 år i näringslivet och under verksamhetsåret 2019-20 togs koncernens första hållbarhetsredovisning fram, som har utarbetats varje verksamhetsår sedan dess.

Hållbarhetsredovisningen för 2023, visar dels vilket arbete som bedrivits, dels hur koncernens hållbarhetsarbete utvecklats utifrån framtagna nyckeltal.

Be-Ge Företagen AB och dess dotterbolags viktigaste mål är att skapa mervärde för kunder, samarbetspartners, anställda och ägare. Ansvar för miljö, socialt ansvar och personal, mänskliga rättigheter och en affärsetik som motverkar korruption, blir därför en viktig del för att målen skall kunna uppnås utan att komma i konflikt med koncernens ambitioner kring hållbar utveckling.

Klicka här för att läsa Hållbarhetsrapporten

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.