Be-Ge Baltic UAB, Hållbarhetsrapport 2022

Vi är glada att kunna presentera koncernens hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2022.

Hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret 2022, som omfattar åttamånadersperioden 2022/05/01-2022/12/31, visar inte bara vilket arbete som utförts under året utan även hur koncernens hållbarhetsarbete har utvecklats baserat på de angivna nyckeltalen. Hållbarhetsrapporten har upprättats utifrån de krav som ställs i den svenska årsredovisningslagen.

Rapporten beskriver koncernens mål inom de olika hållbarhetsområdena: miljö, sociala faktorer och personal, mänskliga rättigheter och korruption.

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.