Be-Ge Baltic UAB, Den 12 november – Världskvalitetsdagen

I samband med världskvalitetsdagen vill vi glädja oss över att kvaliteten på Be-Ge Baltic UAB är en av de grundläggande arbetsprinciperna och att den återspeglas i varje medarbetares dagliga aktiviteter såväl som i företagets goda resultat.

Företaget är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015 sedan 2003. Be-Ge Baltic UAB kontinuerligt övervakar och förbättrar det integrerade kvalitets- och miljöledningssystemet genom interna revisioner. I slutet av augusti 2020 under en extern granskning genomfört av DNV GL inga avvikelser från standarderna har konstaterats.

Vårt företag lägger stor fokus på att öka kundnöjdheten samt att förbättra produktkvaliteten. I alla produktionsavdelningar (tillskärning, sömnad, montering och tapetsering) utförs 100% kvalitetskontroll av våra kunniga och erfarna medarbetare.

I år är vi särskilt nöjda med det minskande antalet kundreklamationer, som har minskat med 53% jämför med samma period förra året.

Inte minst glädjande är att Be-Ge Baltic UAB satsar på ständigt förbättring även genom att investera i ny och modern produktionsteknik samt konsekvent implementering och tillämpning av LEAN-metoder i den dagliga verksamheten.

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.