BVD – Plannerat elavbrott serverum / BVD – Planned power outage server room

Nedstängning av servrar påbörjas klockan 06:30, då klockan 07:00 kommer det att ske ett planerat strömavbrott för Be-Ge Fordon Division´s serverum p.g.a installation av ett nytt ställverk.
Shutdown of servers begins at 06:30, as at 07:00 there will be a planned power cut for the Be-Ge Vehicle Division’s server room due to installation of a new electrical distribution plant.

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.