Be-Ge Lastbilar AB, Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2018:40 och TSFS 2018:41

Stina Nyheter

Nya uppgifter och bestämmelser kring Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2018:40 och TSFS 2018:41.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fordonstekniska krav på fordonståg med bruttovikt över 64 ton; beslutade den 23 mars 2018.  Denna författning träder i kraft den 1 maj 2018.
Läs mer i PDF här

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk
den 1 juli 2010 eller senare; TSFS 2018:41 beslutade den 23 mars 2018.  Denna författning träder i kraft den 1 maj 2018.
Läs mer i PDF här