Be-Ge Frapett AB – Plannerat underhåll av internet anslutning / Be-Ge Frapett AB – Planned maintenance of internet connection

Underhållet kommer startas någon gång mellan 07:00-12:00 och kommer att ta 30-60 minuter. / The maintenance will start sometime between 7am – 12pm and will take 30-60minutes.

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.