Be-Ge Baltic UAB, Förbättringar slår igenom

Stina Nyheter

Personalen på Be-Ge Baltic UAB har aktivt engagerat sig i förbättringsprocesser för att både effektivisera och samtidigt underlätta sin verksamhet. Kaizen-metoden har förenklat förslagsgenomförande och visat sig vara ett fungerade verktyg där både företaget och individen får nytta.

Sedan början av 2017 har drygt 60 Kaizen-förslag inlämnats vilket innebär mer än en halv förbättring per anställd och ett flertal sparade resurser och kostnader för företaget .  Personalen på tapetserings- och monteringsavdelningen har varit mest aktiva senaste halvåret och fått sin tårta utöver de flera viktiga arbetsmoment som de förbättrat och vunnit både tid och pengar på det.

Goda idéer blir verklighet tack vare de anställda som vill ta ansvar och tillsammans utveckla företaget.