Site to Site VPN tunnel problem / Site to Site VPN tunnel issues

Vi har identifierat ett problem som orsakar att VPN tunnlarna mellan företagen slutar fungera tills dess att vi manuellt startar om dem. Detta medför att det inte går att nå gemensamma tjänster vid tillfällen som det blir sådant avbrott tills dess att vi har startat om VPN tunnlarna. Vi arbetar tillsammans med supporten att lösa detta så snart som möjligt.

We have identified an issue which causes the VPN tunnels between the companies to stop working until we have manually restarted it. This means that it is not possible to reach shared services when there is such interuption until we have restarted the VPN tunnels. We are working with the support to solve this issue as soon as possible.

2024-04-19:
Vi har mottagit en temporär lösning som gör att VPN fungerar stabilt men med försämrad prestanda. Detta gör att ni kan uppleva en viss långsamhet i systemen.

We have recieved a temporary solution which allows the VPNs to be stable but with lower performance. This may cause you to experience some slowness in the systems.

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.