Be-Ge Företagen AB, Historiskt bra år för Be-Ge koncernen

Bokslutskommuniké 1 maj 2017 – 30 april 2018

Historiskt bra år för Be-Ge koncernen

Be-Ge koncernens bokslut för räkenskapsåret som avslutats per den 30/4 2018, visar på historiskt goda siffror för företagsgruppen.

  • Koncernens omsättning uppgick för första gången till över 1 miljard kronor och nådde 1 048 MSEK (f.å. 915 MSEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 65 MSEK (f.å. 57 MSEK).
  • Koncernen hade 550 anställda, varav 177 personer är anställda i koncernens företag utomlands.

Koncernen har under året genomfört investeringar för sammanlagt 62 MSEK. I juli 2017 förvärvades lastbilsåterförsäljaren Visby Tunga Fordon AB, som bedriver försäljning och service av Scania lastbilar och bussar på Gotland. Per den 30/4 2018 har de båda Mönsteråsbaserade företagen Frapett Produktion AB samt Mönsterås Pressdetaljer AB förvärvats. Genom dessa förvärv har dels Be-Ge Industri ABs verksamhet inom kontors- och bevakningsstolssegmentet stärkts, dels har koncernens komponentsida tillförts ytterligare resurser och kompetens. För att säkerställa framtida monteringskapacitet har grannfastigheten till Be-Ge Industri AB förvärvats. Tack vare koncernens starka kassaflöde har investeringarna kunnat genomföras utan extern upplåning.

The CEO of Be-Ge Företagen AB Håkan Hjalmarsson comments:
”Verksamhetsåret 2017-18 har varit ett mycket bra år för Be-Ge koncernen med ett resultat som är ”all time high”. Den goda lönsamheten och de positiva kassaflöden som koncernen haft under de senaste åren är resultatet av den långsiktighet som kännetecknar koncernen och dess ägare. Vi ser även för kommande verksamhetsår goda möjligheter till fortsatt utveckling och tillväxt inom alla våra divisioner”.

För mer information kontakta:
Håkan Hjalmarsson, CEO, +46 70 624 35 37

Om Be-Ge koncernen
Be-Ge koncernen bedriver verksamhet inom tre divisioner, Be-Ge Vehicle Division, Be-Ge Component Division samt Be-Ge Seating Division. Koncernen omsätter över 1 miljard och har 550 anställda i 7 länder.

 

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.