Historik för Be-Ge koncernen

Be-Ge koncernen har en framgångsrik och intressant historia
som vi är väldigt stolta över att presentera. Här finns en tidslinje som sträcker sig från år 1934 till nutid.

1934 Övertog Bror Göthe Persson import och försäljning av Fordbilar i Oskarshamn. Han var något av en visionär och insåg tidigt bilismens betydelse.
1941 Blev Be-Ge Bil återförsäljare för Scania-Vabis lastbilar och är idag världens äldsta återförsäljare för Scania.
1946 Startades Be-Ge Karosserifabrik AB.
1949 Utvecklades den första moderna, fjädrande förarstolen för transportfordon.
1951 Blev Be-Ge Bil återförsäljare av Volkswagen.
1962 Fortsatte expansionen och en fabrik uppfördes för tillverkning av lastbilshytter även i Holland.
1966 Förvärvades karosserifabrikerna av Scania-Vabis i Södertälje. Tillverkningen av lastbilshytter har blivit kvar på orten, idag är Scanias fabrik i Oskarshamn en av Kalmar läns största arbetsplatser. Tillverkningen av de förarstolar som monterades i lastbilshytterna behölls av Be-Ge vid försäljningen till Scania och denna verksamhet fortsatte i det nybildade företaget Be-Ge Stolindustri AB, dagens Be-Ge Industri AB.
1987 Bildades Be-Ge Förarmiljö AB i Kolsva för att specialisera sig på försäljning av förarstolar och utrustningar till främst skogsmaskiner.
1990 Förvärvades stolstillverkaren Nyström Nordpatent AB i Umeå och därmed fick Be-Ge Industri AB ett bredare produktprogram med buss- och truckstolar samt kontorsstolar. Samma år köptes även Bil & Maskin AB i Vetlanda och därmed utökades distriktet för person- och lastbilar.
1993 Startades Be-Ge Traktor & Maskin i Åstorp AB och blev generalagent för Zetor traktorer och Agrostroj jordbruksmaskiner. Detta år etablerades även Bilcenter i Oskarshamn AB för försäljning av Seat – och sedemera Skoda – personbilar.
1996 Certifierades Be-Ge Industri AB enligt ISO 9001
1999 Certifierades bilföretagen enligt ISO 9002.
2000 Genomfördes flyttningen av verksamheten i Umeå till Oskarshamn och industrifastigheten avyttrades.
2001 Förvärvades de danska företagen Jany Scandinavia A/S och Vald. Nielsen & Søn A/S samt AB Oskarshamns Plåtindustri.
2002 Förvärvades Oskarshamnsföretaget Billackeringen E. Johansson AB, för en framtida satsning på såväl bil- som industrilackering.
2003 Fusioneras de två danska företagen Jany A/S och Vald. Nielsen A/S och Köpenhamnskontoret avvecklas. Samma år förvärvas rättigheten att marknadsföra Ullmanstolen.
2004 Be-Ge 70 år.
2005 Får personbilsanläggningen i Oskarshamn en omfattande om- och tillbyggnad. Be-Ge Traktor & Maskin i Åstorp AB avyttras.
2006 Be-Ge Företagen AB förvärvar 80 % i det litauiska företagaet UAB Amersanas och 1/3 av verkstadsföretaget Stece AB i Mönsterås. Be-Ge Seating UK Limited bildas i Coventry i England.
2007 Be-Ge Företagen AB utökar sin ägarandel i Stece AB till 50%.
2008 Be-Ge Amersanas UAB och Be-Ge Stece AB blir helägda dotterbolag till Be-Ge Företagen AB.
2009 Be-Ge Personbilar AB blir 75 år. Be-Ge Fastigheter AB bildas.
2010 Det delägda Be-Ge Förarmiljö AB avyttras och namnändras till Förarmiljö i Sverige AB.
2012 Ny Scania serviceanläggning invigs i Hultsfred.
2014 Be-Ge Industri AB förvärvar 80 % av Savas Seating B.V. i Zaltbommel, Nederländerna, med dotterbolagen Savas Qualitätsitze GmbH i
Tyskland 
och Savas N.V. i Belgien.
2015 Savas Seating B.V. med dotterbolag blir helägda dotterbolag till Be-Ge Industri AB och namnändras till Be-Ge Savas Seating B.V.
2017 Frysen Invest AB med dotterbolagen Visby Tunga Fordon AB och Visby Fordonfinanas AB förvärvas och distriktet för lastbilar utökas med Gotland. Fastigheten Järneken 5 förvärvas för att säkra framtidens behov av monteringskapacitet av stolar
i Oskarshamn.
2018 Förvärvas de båda Mönsteråsbaserade företagen Frapett Produktion AB och Mönsterås Pressdetaljer AB.
2019 I syfte att tydliggöra kärnverksamheten namnändrades samtliga bolag inom Be-Ge Seating Division till det gemensamma Be-Ge Seating följt av respektive lands bolagbeteckning.