Be-Ge Baltic UAB, Inför sommarsemester

Stina Nyheter

Efter det händelserika året 2016 med byggnation, flyttning, invigningar, acklimatisering och samtidigt den snabbväxande försäljningen har vi installerat oss ordentligt och etablerat nya rutiner ”under det nya taket”.
Det var ingen enkel period utan en utmanande tid för oss alla. Men vi lyckades med att få fräscha och fina arbetsplatser, bra flöde i produktionen och materialhanteringen, ökad försäljning och mer erfarenhet. Senaste halvåret kännetecknas av omsättningsrekord flera månader i rad och intensiva utbildningar för personalen. Vi har vuxit till över 100 anställda och behöver nya kompetenser och verktyg för att styra verksamhetsprocesserna i rätt arbetsklimat. Särskilt fokus kommer att läggas på förbättringar inom produktionen och samverkan mellan olika avdelningar för en ännu snabbare och effektivare kommunikation.

Be-Ge Baltic UAB, Utveckling av potentialen att gå framåt

Stina Nyheter

Produktionsledningen på Be-Ge Baltic UAB genomgår en utbildning för utveckling av kompetenser och färdigheter inom produktionsplanering, processtänkande och personalsamverkan. Utbildningen omfattar 4 moduler med ca en månads mellanrum mellan varje modul för praktisk tillämpning inom dagligt arbete. Utbildningen är en del av företagets kompetensutvecklingsprojekt ”Utveckling av yrkeskompetens och färdigheter hos Be-Ge Baltics personal vid investeringar år 2016-2019 enligt initiativ nr. 09.4.3 EFSA-K-805 Personalresurser Invest LT+”, som finansieras av EU:s strukturfonder.
Ökade marknadsbehov och företagets vilja att fortsätta växa tillsammans med de befintliga och nya kunderna kräver extra insatser från personalen för både kvalitativ och kvantitativ utveckling. Produktionsledningen upplever nya utmaningar att hantera ökad icke-standardproduktion, nya moderna tekniker och snabba förändringar i produktionsplaneringen. Under utbildningen får man nya verktyg och inblick från utsida på sina dagliga rutiner vilket öppnar andra perspektiv och möjligheter för utveckling av den stora potential som finns på företaget.